คำนวณ BTU แอร์

BTU คืออะไร
     BTU หรือชื่อเต็มว่า British Thermal Unit เป็นหน่วยวัดค่าพลังงานความร้อนตามมาตรฐานสากล เมื่อนำมาใช้ในส่วนของเครื่องปรับอากาศจะมีหมายถึงความ สามารถในการทำความเย็นถ่ายเทความร้อนออกจากห้องภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยคำนวณเป็นความร้อน 1 BTU เท่ากับ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศา ฟาเรนไฮต์ ยิ่งตัวเลข BTU เยอะก็แสดงว่าแอร์เครื่องนั้นทำความเย็นได้มาก
ปัจจัยการเลือก BTU ให้เหมาะกับห้อง
  1. ขนาดของห้อง
  2. ทิศทางของแดด / จำนวนหน้าต่าง
  3. อุณหภูมิภายในห้อง
  4. จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
  5. ตำแหน่งของห้อง / ทิศที่ตั้ง
  6. ลักษณะของบ้าน ปูน หรือ ไม้ ฯลฯ
  7. จำนวนเครื่องทำความร้อน
  8.  จำนวนคนที่อยู่ภายในห้อง
  9. การใช้งาน กลางวัน / กลางคืน
  10. การอุดรอยรั่วภายในห้อง
วิธีการคำนวณ BTU แอร์

ตัวอย่างการคำนวณง่าย ๆ คือ สมมุติว่าห้องนอนของคุณมีพื้นที่กว้าง 3 ม. ยาว 5 ม. ใช้แอร์ตอนกลางวันเป็นประจำ เมื่อแทนสูตรก็จะได้ (3 x 5) x 800 = 12,000 นั่นหมายความว่าห้องนอนของคุณควรใช้แอร์ที่ระดับ 12,000 BTU

คำนวณโดยใช้สูตรพื้นที่ห้อง
BTU = [กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร)] x ตัวแปร
ตัวแปร
700 สำหรับห้องนอนปกติ
800 สำหรับห้องนอนโดนแดด
800 สำหรับห้องทำงาน ปกติ
900 สำหรับห้องทำงาน โดนแดด
950 – 1,100 สำหรับร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน
1,000 – 1,200 สำหรับร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน
1,100 – 1,500 ห้องประชุม ห้องสัมมนา ร้านอาหารสุกี้/ชาบู/ปิ้งย่างที่มีหม้อต้มหรือเตาความร้อนสูง
หรือห้องที่มีจำนวนคนต่อพื้นที่เยอะกว่าปกติหลายเท่า

ตัวอย่างการคำนวณ
ห้องนอนไม่ค่อยโดดแดด กว้าง 6 เมตร, ยาว 5 เมตร
BTU = [6 เมตร x 5 เมตร] x 700
= 30 ตารางเมตร x 700
= 21,000 => 24,000

ห้องที่มีฝ้าเพดานสูง คำนวณโดยใช้สูตรปริมาตรของห้อง

   BTU = [[กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร) x สูง(เมตร)] x ตัวแปร] / 3

     ตัวอย่างการคำนวณห้องที่มีเพดานสูง

     ห้องทำงานโดดแดด กว้าง 4 เมตร, ยาว 8 เมตร, สูง 3.5 เมตร

     BTU = [[4 เมตร x 8.5 เมตร x 3.5 เมตร ] x 900] / 3

           = [112 ตารางเมตร x 900] / 3

           = 107,100 / 3

           = 35,700 => 36,000

   เพราะฉะนั้น คุณลูกค้าควรใช้แอร์ขนาด 36,000 บีทียู (สามารถสูง-ต่ำได้นิดหน่อย แต่ไม่ควรเกิน 1,000 บีทียู)

กระนั้นอีกสิ่งที่บอกไว้ว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น คนที่อยู่ในห้องนั้น, การโดนแสงแดด, ระดับความร้อนภายในห้อง เป็นต้น ซึ่งวิธีคำนวณบีทียู เป็นวิธีคร่าว ๆ เพื่อจะได้รู้ระดับที่ เหมาะสม ก่อนแล้วจึงค่อย พิจารณา ปัจจัยอื่นร่วมด้วยอีกที การคำนวณ ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างร่วมด้วย