เงื่อนไขการให้บริการ - Conditions

ฟรี! อุปกรณ์ติดตั้งแอร์พื้นฐาน

เงื่อนไขการติดตั้ง / รื้อย้ายแอร์

 • ราคาดังกล่าว เป็นราคาสำหรับพื้นที่ติดตั้งมาตรฐาน กรณีไปดูหน้างานสถานที่จริงก่อนติดตั้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อดูหน้างานเสร็จ ทางร้านจะทำใบเสนอราคาแจ้งลูกค้าให้ทราบราคาก่อนติดตั้งทุกครั้ง
 • กรณีลูกค้าประสงค์ให้ช่างไปดูหน้างานก่อน มีค่าบริการดูสถานที่ติดตั้ง เริ่มต้นที่ 300 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง และประเภทสถานที่) *สามารถใช้เป็นส่วนลดท้ายบิล เมื่อลูกค้าตกลงติดตั้งแอร์กับทางร้าน
 • ทางร้านให้บริการติดตั้งเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น, กรณีลูกค้าต้องการซื้อเฉพาะตัวเครื่อง จะมีค่าจัดส่งเครื่องแอร์ ด้วยขนส่งเอกชน
 • ระยะทางติดตั้งแอร์ ฟรี! ค่าเดินทาง 1-40 กม. ระยะทาง 41 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง 400 บาท กิโลเมตรถัดไปคิดเพิ่มกิโลเมตรละ 15 บาท
 • ค่าบริการดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

ราคาอุปกรณ์เพิ่มเติม (กรณีต้องการเพิ่ม)

(ในงานติดตั้งตามมาตรฐาน จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีเป็นการติดตั้งในสถานที่พิเศษ หรือระยะห่างของแอร์มากกว่า 4 เมตร)

 • รางครอบท่อ คิดเพิ่ม 300 บาท/เมตร
 • ท่อน้ำยาแอร์ คิดเพิ่ม 450-650 บาท/เมตร
 • ขาแขวนคอยล์ร้อน 450-650  บาท/ชุด
 • กริลแอร์บังคับทิศทางลมร้อนสำหรับคอยล์ร้อน 850 บาท/ชุด
 • กรณีเป็นงานที่ต้องกรีดปูน ฝังท่อ ชำระเพิ่ม 350 บาท/เมตร (ไม่รวมงานสีภายใน)
 • กรณีเดินเมนไฟร้อยท่อ เพิ่ม 120 บาท/เมตร ไม่ร้อยท่อ เพิ่ม 85 บาท/เมตร
 • กรณีต้องการเพิ่มสเป็คสายไฟมาตรฐาน มอก. เป็นสายไฟ AVE เพิ่ม 60-95 บาท/เมตร
 • กรณีต้องการเพิ่มสเป็ค มาตรฐาน เป็นยางหุ้มท่อ AeroFlex เพิ่ม 300 บาท/เมตร *หุ้มทั้งหมด 3 ท่อ*
 • กรณีหน้างานต้องทำการเดินท่อเหนือฝ้า หรือต้องทำงานเหนือฝ้า แต่หน้างานไม่มีช่องเซอร์วิส ช่างฯจำเป็นต้องทำการกรีดฝ้า เพื่อใช้พื้นที่ทำงาน การติดตั้งจะไม่รวมเก็บงานฝ้า ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานเองอีกครั้ง
 • อุปกรณ์อื่นๆ ถ้ามี (ฟรีค่าบริการ)

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การให้บริการบางส่วน

 • งดเดินงานระบบไฟฟ้า งานฝังท่อ งานสเป็คท่อ EMT งานตกแต่งภายใน (built-in)
 • กรณีต้องมีการเจาะเพดาน กรีดฝ่า เจาะทะลุกระจก ลูกค้าต้องให้ช่างตกแต่งภายในเป็นผู้เก็บงาน
 • กรณีเป็นสถานที่สร้างใหม่ ลูกค้าต้องให้ช่างระบบไฟฟ้าเป็นผู้เดินไฟไว้ที่จุดติดตั้งคอยย์ร้อนเท่านั้น
 • กรณีสถานที่ติดตั้งแอร์ของลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ทางร้านขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ขอความกรุณาลูกค้างดให้บริการชั่วคราว ในสถานที่ไม่สะดวก ในระหว่างที่ช่างฯปฎิบัติงาน

เงื่อนไขการชำระเงิน (งานขนาดใหญ่)

*เฉพาะกรณีงานโปรเจค แอร์เปลือย แอร์ต่อท่อลม แอร์ต่อท่อดักส์ หรืองานติดตั้งแอร์จำนวนมาก

 • งวดที่ 1 ชำระ 50% เป็นค่ามัดจำ เพื่ออนุมัติงาน และสั่งซื้อสินค้า
 • งวดที่ 2 ชำระ 30% เมื่อสินค้าถึงหน้างาน เตรียมพร้อมติดตั้ง
 • งวดที่ 3 ชำระ 20% หลังจากติดตั้ง และทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
 • (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ส่วนเสริมต่างๆ สามารถชำระเพิ่มในวันตรวจเช็คหรือวันส่งมอบงาน)